Program Švihadlovo

Program Švihadlovo – rope skipping campu je určený a zameraný najmä na tréning a výučbu rope skippingu – skákanie cez švihadlo.

 

Vyučovať budú zahraniční a slovenskí lektori s výbornými lektorskými skúsenosťami v doobedňajších aj poobedňajších hodínách.

Vo večerných hodinách máme pripravený program formou hier a iných zaujímavých športov podľa možností areálu.

      

Jeden deň je určený na grill party. 

  

 V deň ukončenia ŠVIHADLOVO – rope skipping campu je pripravená rope skipping show pre rodičov.

 

Slovenská rope skippingová asociácia si vyhradzuje právo na zmenu programu!